Organizatorzy
   

Szanowni Państwo,

15 czerwca będziemy hucznie obchodzić we Wrocławiu Światowy Dzień Osób Starszych.

Z tej okazji mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na I FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW  - unikatowe wydarzenie edukacyjne realizowane w wyjątkowej formule przez Fundację WSPIERAJMY SENIORÓW oraz Grupę casusBTL. Odbędzie się ono w dniach  15-16 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibis Styles w centrum Wrocławia.

Aby skutecznie leczyć schorzenia wieku starszego, niezbędne są dwa elementy: aktualna wiedza i duże doświadczenie lekarzy oraz nieustająca edukacja prozdrowotna seniorów.
Dlatego I FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW zostanie zrealizowane w wyjątkowej formule łączącej praktyczne warsztaty edukacyjne dla seniorów i ich opiekunów oraz konferencję dla lekarzy, którzy w codziennej praktyce klinicznej borykają się z problemami medycznymi starszych pacjentów.

 

W piątek (15 czerwca) odbędą się interaktywne warsztaty przeznaczone dla seniorów.

Pierwszą część warsztatów poświęcimy zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, objawom i sytuacjom klinicznym, które mogą wskazywać na stany zagrożenia życia i zdrowia, wymagającym szybkiego działania i kontaktu z pracownikami medycznymi. Seniorzy przećwiczą umiejętności praktyczne na fantomach pod nadzorem lekarzy wolontariuszy,  specjalistów medycyny ratunkowej, kardiologii, geriatrii oraz ratowników medycznych z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Drugą część warsztatów poświęcimy zagadnieniom wczesnego rozpoznawania objawów otępienia, utraty pamięci, objawów depresyjnych oraz majaczenia.  Udzielimy praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z tymi problemami w codziennym życiu oraz jak usprawniać pamięć i inne funkcje poznawcze. Warsztaty poprowadzą lekarze wolontariusze,  specjaliści z zakresu psychiatrii, interny, kardiologii, geriatrii oraz psychologii z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas warsztatów odbędzie się interaktywny konkurs dla seniorów dotyczący poruszanych zagadnień, a osoby które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymają wartościowe nagrody.  Dla wszystkich uczestników warsztatów zostaną przygotowane materiały edukacyjne.

 

W sobotę (16 czerwca) odbędzie się interaktywna konferencja dla lekarzy poświęcona kluczowym problemom zdrowotnym osób starszych w modelu „Porozmawiajmy o przypadkach”.

Przedstawione przypadki kliniczne będą punktem wyjścia do dyskusji z uczestnikami konferencji i zaproszonymi ekspertami. Prezentowane sytuacje, typowe dla pacjentów w starszym wieku, uzupełni interaktywne głosowanie uczestników konferencji, oceniające  podejmowane decyzje diagnostyczne i terapeutyczne oraz bezpośredni komentarz interdyscyplinarnego panelu ekspertów. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, takich jak geriatria, kardiologia, diabetologia, neurologia, endokrynologia i psychiatria, którzy podzielą się z Państwem swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem

Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze klinicznie problemy związane z optymalną diagnostyką, leczeniem i organizacją opieki medycznej nad seniorami, z jakimi lekarze spotykają się podczas codziennej pracy. Poruszymy tematykę pogorszenia funkcji poznawczych, wczesnych etapów otępienia, zaburzeń depresyjnych, majaczenia, zaburzeń elektrolitowych, metabolicznych i hormonalnych oraz niedoborów żywieniowych, a także wybrane kliniczne zagadnienia z obszarów neurologii oraz kardiologii.

Konferencji towarzyszyć będzie interaktywny konkurs dotyczący poruszanych zagadnień, a lekarze którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymają wartościowe nagrody. Dla każdego uczestnika Forum przewidziano specjalnie przygotowane materiały edukacyjne będące podsumowaniem konferencji, zawierające zwięzłe algorytmy postępowania w przedstawionych sytuacjach klinicznych u seniorów.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program edukacyjny i jego nowoczesna formuła będą przydatne w Państwa codziennej praktyce lekarskiej, jak i dla Państwa pacjentów seniorów.

 

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Zakres
tematyczny
konferencji

|  16 czerwca

MODEL KONFERENCJI

PREZENTACJA PRZYPADKU   →   OMÓWIENIE ALGORYTMU POSTĘPOWANIA

 

SESJA 1. Pacjent z wieloletnim źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową i zespołem metabolicznym, wczesnymi zaburzeniami poznawczymi niestosujący się do zaleceń lekarskich;

- leczenie nadciśnienia tętniczego u osób starszych, czynnik ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i ich kontrola, a objawy otępienia, poszukiwanie wczesnych zaburzeń poznawczych, progresja do stadiów zaawansowanych, różnicowanie typów otępienia, nakładanie się i ich leczenie na różnych etapach choroby.

 

SESJA 2. Pacjent z zespołem kruchości, osteoporozą, upadkami, obniżoną sprawnością fizyczną i słabszą siłą mięśniową, z towarzyszącymi zaburzeniami odżywiania, niedoborami mikroelementów (żelazo, wapń) i witamin (m.in. witaminy D);

- czynne poszukiwanie zespołu kruchości, zapobieganie temu zespołowi, dieta i aktywność fizyczna, leczenie osteoporozy, suplementacja mikroelementów i witamin, upadki.

 

SESJA 3. Pacjent po przebytym udarze mózgu, z świeżo rozpoznanym  migotaniem przedsionków, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i epizodami krwawienia do przewodu pokarmowego;

- wtórna prewencja udaru, kontrola częstości rytmu serca u osób starszych, interakcje z lekami stosowanymi w POCHP, leczenie przeciwkrzepliwe z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa nowych leków, poszukiwanie źródeł krwawienia z przewodu pokarmowego i dróg moczowych, z uwzględnieniem kolonoskopii.

 

SESJA 4. Pacjent z niewydolnością serca, z upośledzoną frakcją wyrzutową, optymalizacja farmakoterapii z uwzględnieniem upośledzenia funkcji nerek, hipotonii, hipowolemii, hiponatremii;

- optymalne dawki leków stosowanych w niewydolności serca z upośledzoną frakcją wyrzutową, nowe leki poprawiające rokowanie i zmniejszające objawy, hipowolemia i hiponatremia jako czynniki promujące majaczenie, szczepienia p/grypie i p/pneumokokom a zapobieganie dekompensacji.

 

SESJA 5. Pacjent po przebytym zawale mięśnia sercowego, z wieloletnią cukrzycą z epizodami hipoglikemii, infekcjami dróg moczowych i majaczeniem;

- leczenie cukrzycy u osób starszych z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa, korzyści dla układu sercowo-naczyniowego nowych grup leków, objawy hipoglikemii, komplikacje infekcyjne, związek z majaczeniem.

 

SESJA 6. Pacjent z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc z wyniszczeniem, złamaniem szyjki kości udowej i unieruchomieniem powikłanym majaczeniem wtórnym do zapalenia płuc;

- optymalne leczenie POCHP, zespół kruchości i majaczenie wtórne do hospitalizacji i infekcji, konieczność szczepień.

 

SESJA 7. Pacjent z chorobą Alzheimera i objawami parkinsonizmu, zaburzeniami chodu, zawrotami głowy i upadkami;

- leczenie otępienia, działania uboczne stosowanych leków, parkinsonizm pierwotny i wtórny w tym polekowy, diagnostyka zaburzeń chodu, upadków i zawrotów głowy.

 

SESJA 8. Pacjent z wieloma schorzeniami i licznymi lekami, niewłaściwym stosowaniem się do zaleceń lekarskich, z zaburzeniami snu, objawami depresyjnymi;

- problem polipragmazji i powikłań, niestosowanie się do zaleceń i możliwości optymalizacji, diagnostyka i leczenie depresji, zaburzeń nastroju i snu u osób starszych.

Komitet
Naukowy

Ewa Jankowska – Przewodnicząca

 

Waldemar Banasiak

Leszek Czupryniak

Tomasz Grodzicki

Barbara Gryglewska

Tomasz Kostka

Piotr Ponikowski

Małgorzata Sobieszczańska

Tomasz Zdrojewski

Komitet
Organizacyjny

Agnieszka Mądrzak-Szulczyńska – Przewodnicząca

 

Maciej Bogusiak

Monika Ciesielska

Marcin Drozd

Diana Frontkiewicz

Maciej Gała

Renata Koperska-Traczyk

Anna Rohan-Fugiel

Rejestracja dla lekarzy na konferencję I Forum Wspierajmy Seniorów rozpoczęta. Zapraszamy!

Miejsce konferencji

HOTEL IBIS STYLES
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

Biuro organizacyjne

ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań

wspierajmyseniorow@casusbtl.pl