Szanowni Państwo,

W czwartek (16 maja) odbędzie się interdyscyplinarna konferencja środowiska medycznego poświęcona kluczowym problemom zdrowotnym osób starszych w modelu „porozmawiajmy o przypadkach".  Po powitalnym lunchu w godz. 14:00-15:00, na który zapraszamy wszystkich uczestników konferencji, odbędą się 4 sesje naukowe w godz. 15:00-20:00 przedzielone przerwami kawowymi.

Przedstawione przypadki kliniczne będą punktem wyjścia do dyskusji z uczestnikami konferencji i zaproszonymi ekspertami. Prezentowane sytuacje, typowe dla pacjentów w starszym wieku uzupełni interaktywne głosowanie uczestników konferencji, oceniające podejmowane decyzje diagnostyczne i terapeutyczne oraz bezpośredni komentarz interdyscyplinarnego panelu ekspertów.  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, takich jak geriatria, kardiologia, diabetologia, neurologia, endokrynologia i psychiatria, którzy podzielą się z Państwem swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem.

Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze klinicznie problemy związane z optymalną diagnostyką, leczeniem i organizacją opieki medycznej nad seniorami, z jakimi lekarze spotykają się podczas codziennej pracy.  Poruszymy tematykę pogorszenia funkcji poznawczych, wczesnych etapów otępienia, zaburzeń depresyjnych, majaczenia, zaburzeń elektrolitowych, metabolicznych i hormonalnych oraz niedoborów żywieniowych, a także wybrane kliniczne zagadnienia z obszarów neurologii, kardiologii, pulmonologii, diabetologii, onkologii i chirurgii.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Czytaj więcej

Zakres
tematyczny
konferencji

|  Czwartek 16 maja 2019

PROGRAM KONFERENCJI 16 MAJA 2019 r.

15:00-16:10

Ostry zespół wieńcowy powikłany ostrą niewydolnością serca u pacjentki z zespołem kruchości, cukrzycą, niedoczynnością tarczycy i napadem migotania przedsionków 

Nowoczesne leczenie cukrzycy u osób starszych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi.

Zaburzenia funkcji tarczycy – czy leczymy tak samo w starszym wieku?  

Leczenie hipoglikemizujące u chorych na cukrzycę typu 2 w podeszłym wieku

16:10-17:20

Obturacyjna choroba płuc u pacjenta z niewydolnością serca z upośledzoną frakcją wyrzutową z wielowymiarowym niedożywieniem

Choroby obturacyjne u seniorów – jaki podajnik? 

Niewydolność serca u osób w wieku podeszłym - nowe perspektywy leczenia.

Farmakologiczna korekcja niedoborów żywieniowych u osób starszych

 

17:20-17:40 – przerwa kawowa

 

17:40-18:50

Nowotwór jelita grubego u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca, migotaniem przedsionków i zaburzeniami lękowymi

Ocena ryzyka okołooperacyjnego u osób starszych

Leczenie przeciwzakrzepowe w okresie okołooperacyjnym u osób starszych w różnych sytuacjach klinicznych

 

18:50-20:00

Udar mózgu u pacjenta z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym i napadowym migotaniem przedsionków oraz depresją

Nowoczesne leczenie nadciśnienia tętniczego u osób starszych w kontekście prewencji udaru mózgu

Bezpieczeństwo leczenia antykoagulacyjnego u osób starszych

Nowoczesne leczenie depresji u osób starszych.

 

Komitet
Naukowy

prof. dr hab. Ewa A. Jankowska (przewodnicząca)

prof. dr hab. Piotr Ponikowski (przewodniczący)

Komitet
Organizacyjny

Marcin Drozd (przewodniczący)

 

Anna Baranowska

Maciej Bogusiak

Anna Brona

Elżbieta Cichos

Monika Ciesielska

Aleksandra Erbert

Ewa A. Jankowska

Joanna Machowska

Jacek Rubinstein Dorożała

Mariusz Sinior

Monika Sinior

Edyta Stempniak

Izabela Wójcik

Rejestracja dla lekarzy na konferencję 2 Forum Wspierajmy Seniorów rozpoczęta. Zapraszamy!

Miejsce konferencji

HOTEL IBIS STYLES
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

 

Biuro organizacyjne

 

 

ul. Rodawska 29, 61-312 Poznań

Koordynator projektu: Jacek Rubinstein Dorożała

tel. kom. +48 662 02 11 92

mail: jacek.rubinsteinj@casusbtl.pl